آموزش لوله گذاری

گروه صنعتی جینجر ماشین تولید کننده لوله های کاروگیت اسپیرال مسلح با مقاومت حلقوی 64نیوتن می باشد.
لوله های کاروگیت اسپیرال مسلح این شرکت به چهار روش به یک دیگر متصل می شوند
1-جوش اکسترودر
2-جوش الکتروفیوژن
3-جوش شیرینگ
4-کوپلر و واشر

1-جوش اکسترودر:
یکی از روش های جوش در صنعت پلی اتیلن استفاده از دستگاه جوش اکسترودر دستی و یا کارگاهی است.اکسترودر های دستی که با مفتول های 3-4و5میلی متری مورد استفاده قرار می گیرد.
معمولا اکسترودر های پلی اتیلن با خروجی 3کیلو در ساعت بیشترین راندمان را دارند.
در هر دستگاه اکسترودر یک سشوار صنعتی نصب می باشد.
سشوار با قدرت1600و3400ولت جهت پیش گرمادهی قطعه ی مورد استفاده قرار می گردد.
نحوه کار با دستگاه:ابتدا دو سر لوله را به یکدیگر متصل کرده و سعی میکنیم دو سر لوله 3تا4میلی متر از بین یک دیگر فاصله داشته تا مواد مذاب داخل شیار نفوذ کند.
مفتول را داخل دستگاه قرار داده و دمای اکسترودر را روی 230درجه تنظیم کنید.دو سر لوله را باید با دستمال نخی تمیز و اسیتون پاک کنیم.سشوار صنعتی را روشن و سعی می کنیم 10تا20سانت قطعه ی جوش کاری(دو سر لوله)را گرما دهیم.نازل سر اکسترودر را بین شیار دو سر لوله قرار داده و سعی میکنیم مواد دو سر لوله را پر کرده و جوش داده شود
نکته:قطعه ی جوش کاری تا 15دقیقه نمی بایست تکان خورده و یا از مایعی به هیچ عنوان جهت خنک کاری استفاده نشود.
جهت نصب لوله به نکات زیل می بایست دقت شود:
1-عرض ترانشه تابعی از قطر خارجی لوله می باشد زیرا افزایش عرض ترانشه فشار خاک پشت لوله را افزایش می دهد.
2-از مرطوب شدن و خیس شدن ترانشه در حین عملیات نصب باید جلوگیری کرد
3-جهت نصب لوله داخل ترانشه می بایست عاری از هرگونه سنگ و اشیای تیز باشد در صورتی که کف ترانشه جهت لوله گذاری مناسب نیست از خاک اصلاح شده و سرند شده مناسب استفاده شود
4-بستر سازی از عوامل مهم در نصب لوله می باشد در تهیه ی بستر به هیچ عنوان از بتن استفاده نشود و ترجیحا از خاک های رس استفاده نمایید
5-کوبش خاک از عوامل مهمیست با رعایت اصول می بایست انجام گیرد و خاک پشت بند باید حداقل تا 90%کوبیده شود
6-خاک ریزی از عوامل مهمی است که لوله را از اجرا مخرب محافظت می نماید