بهترين روش زهکشي و تاريخچه آن

فرآيند خارج کردن آب سطحي اضافي و مديريت سفره آب زيرزميني کم عمق که جهت نگه داشتن، دفع آب و مديريت کيفيت آب برای محيط زيست و نيز رسيدن به منافع دلخواه اقتصادي و اجتماعي میباشد. را زهکشی گوییم.

گارانتي و خدمات پس از فروش محصولات جینجر ماشین

اگر به تاریخچه زهکشی نگاهی بیاندازیم می بینیم که نه هزار سال پيش در بين النهرين زهکشي کشاورزي آغاز شد. در آن زمان به جای استفاده از لوله زهکش از سنگ و سنگريزه و شاخ و برگ گياهان بهره گيري ميشد.
اولين  لوله هاي زهکشي حدود چهار هزار سال قدمت دارند و اولين زهکشي زيرزميني در اروپا حدود هزار سال پيش نصب شده است.
نقشه هايي از سيستم زهکشي در کتابي که در حدود سه هزار سال پيش در چين نگاشته شده،مشاهده ميشود به طوریکه هرودت،اشاره هايي به کاربرد زهکشي در درّه نيل دارد.زهکشي مدتي در جهان به فراموشي سپرده شد تا اينکه در انگلستان دوباره زندگي جديدي يافت. در آمريکا زهکشي لولهاي در دو سدة پيش آغاز شد.
اولين بار در انگلستان زهکشي زيرزميني به شيوه امروزي به کار گرفته شد و بتدريج به دیگر نقاط اروپا رفت. در ابتدا زهکشي با پيدايش لوله پلاستيکي با ديواره صاف و نازک، سپس با ابداع لوله هاي کنگره دار شتاب قابل ملاحظه اي پیدا کرد.بتدریج استفاده از ماشينهاي زهکشي آغاز شد و شتاب بيشتري به توسعه زهکشي زيرزميني داد.کاربرد فرستنده و گيرنده هاي ليزري، دقت در کنترل نصب زهکشها را افزايش داد. در جنوب کشور ایران اولين شبکه هاي نوين آبياري و زهکشي احداث شد و اولين زهکش روباز با استفاده از ماشين در شاوور خوزستان ساخته شد.
اولين شبکه زهکشي زيرزميني با استفاده از لولههاي سفالي در دانشکده کشاورزي دانشگاه جندي شاپور واقع در ملّاثاني (رامين) اهواز در وسعتي حدود چندین هکتار با نيروهای کارگري به اجرا در آمد.در طی همين سالها اولين ماشين زهکشي وارد کشور شد و اولين طرح بزرگ زهکشي در هفت تپه به اجرا درآمد.سپس زهکشي اراضي شرکت کشت و صنعت کارون و همزمان با آن زهکشي اراضي آبخور سد وشمگير در گرگان آغاز شد.
دشتهاي مغان، دالکي در بوشهر، زابل، ميانآب، بهبهان، طرحهاي هفتگانه توسعه نيشکر در خوزستان از جمله طرحهاي بزرگ ديگري هستند که اجراي آنها به اتمام رسيده است.فرمول بندی لوله هاي U-PVC (پليکا) بطوریست که از استحکام کششي بلند مدت بالايي برخوردار باشند.
حداقل استحکام مورد نياز براي لوله هاي U-PVC در مقایسه با لوله های پلی اتیلن در حدود دو برابر بيشترمی باشد. مهمترین مزیت این لوله ها در این است که وزن و ضخامت کمتری نسبت به دیگر لوله ها دارند.