کاربرد لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن با مواد HDPEوبا گریدEX3 از نوعPE80وPE100تولید می شوند
لوله های پلی اتیلن در فشار های 2تا30اتمسفر با ضخامت مختلف نسبت به فشار تولید می شوند.
لوله پلی اتیلن گروه صنعتی جینجر ماشین در کلاف های100متری و در شاخه های6و12متری قابلیت تولید و عرضه را دارد.

کاربرد لوله پلی اتیلن

-جهت مصارف فاضلاب
-آبرسانی
-گاز رسانی

لوله پلی اتیلن

گروه صنعتی جینجر ماشین تولید لوله های خود را با اخرین تکنولوژی روز دنیا و آخرین ماشین آلات تولید و عرضه می نماید.ماشین آلات اروپایی می تواند در کیفیت لوله نقش بسزایی را داشته باشند.
خط هایی که بر لوله های پلی اتیلن می باشند به سه دسته تقسیم می شوند:
1-لوله پلی اتیلن با خط های زرد که مخصوص خطوط گاز رسانی می باشد.
2-لوله پلی اتیلن با خط های آبی جهت خطوط آب و مایعات سیال می باشد.
3-لوله پلی اتیلن با خط های قرمز جهت مصارف فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.
لوله های پلی اتیلن گروه صنعتی جینجر ماشین در کلاف های مخصوص و پالتهای مناسب بسته بندی و جهت انتقال به پروژه حمل می گردند.
لوله های پلی اتیلن جهت اتصال به یک دیگر از اتصالات رزوه ای و یا جوش پلی اتیلن(بات فیوژن)استفاده میکنند.
جوش لب به لب و یا فیوژنی مناسب ترین گزینه جهت اتصال لوله ها می باشد.