دستگاه جوش پلی اتیلن

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک ۲۵۰ – لوله و اتصالات پلی اتیلن

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک ۲۵۰ – لوله و اتصالات پلی اتیلن

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن درشاخه های ۶ و ۱۲ متری تولید می شوند و هزینه نصب اتصالات پیچی و اورینگی بالاست و استحکام پایینی دارند ، دستگاه های جوش پلی اتیلن بمنظور سرعت در کار و بالا بردن کیفیت نصب لوله واتصالات طراحی وساخته شده است دستگاه جوش پلی اتیلن این […]

دستگاه جوش تمام هیدرولیک ۴۰۰

دستگاه جوش تمام هیدرولیک ۴۰۰

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های ۶ و ۱۲ متری تولید می شوند و هزینه نصب اتصالات پیچی و اورینگی بالاست و اسنحکام پایینی دارند ، دستگاه های جوش پلی اتیلن بمنظور سرعت در کار و بالا بردن کیفیت نصب لوله و اتصالات طراحی و ساخته شده است دستگاه جوش […]

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک ۳۱۵، تمام هیدرولیک ۳۱۵

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک ۳۱۵، تمام هیدرولیک ۳۱۵

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های ۶ و ۱۲ متری تولید می شوند و هزینه نصب اتصالات پیچی و اورینگی بالاست و اسنحکام پایینی دارند ، دستگاه های جوش پلی اتیلن بمنظور سرعت در کار و بالا بردن کیفیت نصب لوله و اتصالات طراحی و ساخته شده است.دستگاه جوش پلی […]

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک-۲۰۰   لوله پلی اتیلن

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک-۲۰۰ لوله پلی اتیلن

در دستگاه جوش پلی اتیلن ( بات فیوژن ) تمام هیدرولیک ۲۰۰ تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان وپمپ روغن وفشارسنج داخل باکس هیدرولیک (پاور پک)نصب شده است که با شلنگ مربوطه به دستگاه متصل میشودوازطریق شیربرقی اقدام به جوشکاری میکند. دستگاه جوش پلی اتیلن روتنگران پارسه برای خطوط انتقال آب وفاضلاب ونفت وگاز مورداستفاده می […]

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک ۱۶۰، تمام هیدرولیک ۱۶۰

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک ۱۶۰، تمام هیدرولیک ۱۶۰

ماشین جوش پلی اتیلن مدل H50_R160 در خطوط انتقال آب وفاضلاب ونقت وگازویژه لوله های پلی اتیلن PE100،PE80،PE63باجوش سربه سر(Buttweld)مورداستفاده قرارمیگیرد.دردستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک ۱۶۰ تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان وپمپ روغن وفشارسنج داخل باکس هیدرولیک(پاور پک)نصب شده است که باشلنگ مربوطه به دستگاه متصل میشودوازطریق شیربرقی اقدام به جوشکاری میکند.دستگاه جوش پلی […]

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۳۱۵

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۳۱۵

دردستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک۳۱۵ (ماشین جوش پلی اتیلن)تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان و پمپ روغن وفشارسنج برروی خوددستگاه نصب می باشد. موارد استفاده:این دستگاه درخطوط انتقال آب وفاضلاب ونقت وگازویژه لوله های پلی اتیلنPE100 ،PE80 ،PE63 باجوش سربه سر(Buttweld )مورد استفاده قرارمی گیرد. دستگاه جوش پلی اتیلن قابلیت جوشکاری لوله پلی اتیلن راتافشار […]

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۲۵۰

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۲۵۰

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۲۵۰(جوش لب به لب)تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان و پمپ روغن وفشارسنج برروی خوددستگاه نصب می باشد. موارداستفاده:این دستگاه درخطوط انتقال آب وفاضلاب ونقت وگازویژه لوله های پلی اتیلن PE100،PE80،PE63باجوش سربه سر (Buttweld)مورداستفاده قرارمیگیرد. دانلود اطلاعات فنی محصول راهنمای جوش لوله پلی اتیلن کاربردهای دستگاه جوش پلی اتیلن دستگاه […]

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۲۰۰

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۲۰۰

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های ۶ و ۱۲ متری تولیدمی شوند وهزینه نصب اتصالات پیچی واورینگی بالاست واستحکام پایینی دارند دستگاه جوش پلی اتیلن اتیلن بمنظورسرعت درکاروبالابردن کیفیت نصب لوله واتصالات طراحی وساخته شده است دستگاههای جوش پلی اتیلن این شرکت براساس استانداردISO 12176-1 ,DVS 2207-1 تولید میشونددستگاههای جوش […]

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۱۶۰

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۱۶۰

دردستگاه جوش لوله پلی اتیلن ۱۶۰ نیمه هیدرولیک تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان وپمپ روغن وفشارسنج برروی خوددستگاه نصب می باشد.کلیه دستگاههای جوش پلی اتیلن تولیدی این شرکت علاوه بریکسال گارانتی شامل یکسال کالیبره واموزش رایگان بااعطا گواهینامه جوشکاری میباشد. دستگاه جوش پلی اتیلن قابلیت تمام هیدرولیک شدن رادرمواقع ضرروری را دارد. دانلود اطلاعات فنی […]

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن دستی ۱۶۰

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن دستی ۱۶۰

باتوجه به اینکه لوله های پلی اتیلن درشاخه های۶و۱۲متری تولیدمیشوندوهزینه نصب اتصالات پیچی واورینگی بالاست واستحکام پایینی دارند،دستگاههای جوش پلی اتیلن بمنظورسرعت درکاروبالا بردن کیفیت نصب لوله واتصالات طراحی وساخته شده است. دستگاههای جوش پلی اتیلن این شرکت براساس استانداردISO 12176-1، DVS 2207-1 تولید میشوند.دستگاه های جوش پلی اتیلن بعد ازاینکه مراحل تولیدراگذرانده مورد تست،آزمایش […]